Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Kiermasz książek za 1zł

Biblioteka szkolna zaprasza na kiermasz używanych książek, które pochodzą z darów od osób prywatnych, instytucji i księgarń (są wśród nich również wydawnictwa zupełnie nowe). Nie włącza się ich do zbiorów, gdyż albo znajdują się już w bibliotece (to tzw. dublety), albo są niezgodne z profilem gromadzenia. Książki te jednak szukają swojego czytelnika! Może się także okazać, że i czytelnik poszukuje określonego tytułu, ulubionego autora czy wydawnictw na interesujący temat. Dobrą okazją do wzajemnych poszukiwań jest kiermasz, na którym jedna książka, to tylko 1 zł! Całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na zakup nowości.

 

NK