Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Ukończone projekty edukacyjne w przedszkolu

W roku szkolnym 2021/ 2022 dzieci z oddziałów przedszkolnych w Wojnowie realizowały dwa projekty edukacyjne oraz innowację pedagogiczną: 

  • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny “Piękna Nasza Polska Cała” oraz innowację “Mali odkrywcy ruszają w Polskę”, których głównym celem było kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski; 

 

  • Projekt #20minutdlaMATEMATYKI, którego głównym celem było organizowanie efektywnej edukacji matematycznej wg koncepcji Dziecięcej Matematyki autorstwa E. Gruszyczk-Kolczyńskiej. 

 

Dziękujemy Dzieciom i Rodzicom za aktywny udział w projektach! 

RM