Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Konkurs na zakładkę do książki

Regulamin konkursu plastycznego na zakładkę do książki pod hasłem

,,Książka - strażnik (s)pokoju”

 z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

 

 

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna we współpracy z wychowawcami

klas I-IV.

2. Cele konkursu:

- pobudzanie i rozwijanie aktywności i wyobraźni artystycznej dzieci,

- zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności twórczego myślenia,

- propagowanie literatury i mobilizowanie do czytania,

- popularyzacja działań plastycznych.

3. Tematyka konkursu:

- zakładka do książki

4. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I, II, III i IV.

5. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu zakładki w dowolnej technice , zgodnej z tematem konkursu.

6. Czas trwania konkursu od 1 do 17 października 2022 r.

7. Podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie prace należy złożyć u wychowawcy do 17 października.

8. Oceny prac konkursowych dokona jury w składzie: nauczycielka plastyki, nauczycielka bibliotekarka, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

9. W pracach konkursowych ocenie będzie podlegać:

- estetyka pracy,

- zgodność pracy z tematyką konkursu,

- pomysłowość wykonania,

- samodzielność,

- ogólny wyraz artystyczny.

10. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone nagrodami książkowymi.

11. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi do 20.10.2022 r.

12. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie.

 

NK