Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

"Mocni w prawie"

„Mocni w prawie” to temat dzisiejszych warsztatów dla klas najstarszych. Hierarchia aktów prawnych, Konstytucja, bezprawne wykorzystanie wizerunku, przestępstwa internetowe, starking, prawo wyborcze, rodzaje przemocy, demoralizacja… to tylko niektóre z poruszanych tematów. Działania odbyły się w ramach realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

MKK