Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Czytamy Rodzinne Historie

Instytut Książki zaprosił pierwszaków do czytelniczej zabawy z książką Justyny Bednarek i Emilii Dziubak Wnuczka antykwariusza – Wyprawki Czytelniczej, którą pierwszoklasiści w całej Polsce otrzymali w tym roku szkolnym w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”.  W ramach zapoznania z książką uczniowie wysłuchali pierwszego rozdziału i poznali przedmioty z duszą zgromadzone w szkolnej bibliotece: porcelanowe talerze, płyty, maszynę do pisania, stare zeszyty szkolne oraz fotografie. Dzieci wykonały również klasowe drzewa ze swoimi imionami.

NK, Ke, ŻK