Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Z książką w gronie rodziny - "CzytaMy rodzinnie"

„Dom, w którym jest książka, jest przybytkiem słońca, a dom, w którym jej nie ma – to czarny kryminał” twierdził pisarz Kornel Makuszyński. Różne lektury gościły w domach uczniów naszej szkoły, którzy brali udział w innowacji pedagogicznej „CzytaMy rodzinnie” i napełniały je słońcem, nawet w czasie pochmurnych dni. Aż 15 uczniom udało się wykonać wszystkie zaproponowane zadania i zdobyć po cztery oceny celujące z języka polskiego. Przede wszystkim jednak udział w zabawie czytelniczej miał wyzwolić kreatywność, skłonić do rozmowy o przeczytanych książkach i zainspirować rodziny do spędzania czasu razem właśnie przy książce. Prace grup wskazują, że cele zostały zrealizowane J Wytwory grup można oglądać na wirtualnej tablicy:

https://padlet.com/nataliakuleczko/fuozawxvk6ldd1dm

NK