Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Czytelnik Roku

Po raz jedenasty zapraszamy do udziału w konkursie „Czytelnik Roku” – szukamy najaktywniejszego czytelnika w roku szkolnym 2022/2023. Konkurs trwa od września do końca maja 2023 r.

„Czytelnik Roku”  otrzyma pamiątkowy dyplom i nagrodę książkową oraz punkty dodatnie z zachowania, a jego nazwisko zostanie uwiecznione w księdze pamiątkowej szkoły i na stronie internetowej w zakładce „Nasze sukcesy”.

Wypożyczajcie, czytajcie i wygrywajcie!

NK