Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Uwaga!

Nabór do przedszkola i klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

Uprzejmie informujemy, że nabór do przedszkola samorządowego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Sicienko rozpocznie się 1 marca 2023 roku.

Nabór do przedszkola / oddziałów przedszkolnych

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkola / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce w roku szkolnym 2023/2024 – w terminie do 22 lutego 2023 roku.

Po zebraniu deklaracji zostanie ustalona liczba wolnych miejsc przedszkolnych, na które zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci w wieku 3 do 6 lat, które do tej pory nie korzystały z wychowania przedszkolnego w danej placówce lub w ogóle.

W przypadku przedszkola / oddziałów przedszkolnych nie ma rejonizacji – obwodem jest teren całej gminy.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do wybranego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej winni złożyć wniosek do dyrektora właściwej placówki (wniosek można złożyć do maksymalnie trzech placówek realizujących wychowanie przedszkolne).

Dokumenty do pobrania:

 • Wniosek
 • Klauzula RODO
 • Harmonogram rekrutacji
 • Kryteria rekrutacji
 • Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

 

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu - na podstawie zgłoszenia.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego - na podstawie wniosku – o ile placówka dysponuje wolnymi miejscami.

 Zgłoszenia i wnioski składa się do dyrektora właściwej placówki.

 Dokumenty do pobrania:

  • Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej
  • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej
  • Klauzula RODO
  • Harmonogram rekrutacji
  • Kryteria rekrutacjiWszelkich informacji na temat rekrutacji udzielają dyrektorzy szkół oraz wyznaczeni pracownicy szkół.