Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:242
Pażdziernik
1
2018

Wybory szkolne za nami

26 września przeprowadzone zostały wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącym został Jakub Konera z klasy 3A, a jego zastępcą – Jakub Łączkowski z klasy 6a.
Przez cały wrzesień trwał proces wyłaniania przewodniczącego. Najpierw społeczności klasowe wybrały swoich przedstawicieli do SU. Następnie uczniowie zapoznawali się z wyeksponowanymi w segmencie B programami kandydatów. Ostatnim etapem był dzień wyborów, kiedy wszyscy obecni tego dnia uczniowie, najpierw podpisali się na liście obecności, a następnie oddali swój głos. Przewodniczącemu i jego zastępcy - gratulujemy!
Przedstawiciele SU 28 października spotkali się już na pierwszym zebraniu, podczas którego omówiony został Plan Pracy SU oraz zostały utworzone poszczególne sekcje.
SU


GALERIA© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie