Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:353
Luty
2
2019

Czytelnictwo klas w styczniu i w I okresie roku szk. 2018/2019

W styczniu 2019 r. najwyższą średnią wypożyczeń książek, mimo ferii zimowych, uzyskała klasa 2a, drugie miejsce zajęła klasa 4a, a trzecie – klasa 1b. W międzyklasowym współzawodnictwie w czytelnictwie w I okresie bieżącego roku szkolnego prowadzi klasa 2a ze średnią wypożyczeń ponad 12 książek na 1 ucznia. Drugie miejsce zajmuje klasa 4b , a trzecie miejsce klasa 4a. Czytelnictwo klas pierwszych SP wliczane będzie do współzawodnictwa w drugim okresie roku szkolnego. Wyniki pozostałych klas można sprawdzić TUTAJ.
AS


© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie