Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:274
Luty
4
2019

Zaprzyjaźnili się z Bratkiem

Od początku roku szkolnego ośmioosobowa grupa uczniów z klasy 2a uczestniczy w zajęciach w ramach programu Ortograffiti z Bratkiem. Program ten, oprócz ukierunkowania na niwelowanie trudności w nauce, pozwala stymulować funkcje percepcyjno - motoryczne, koncentrację uwagi, rozwija różne formy komunikacji, czyli kluczowe obszary rozwojowe dziecka. A zatem świetnie sprawdza się również w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, z obniżoną koncentracją uwagi, wykazującymi na początku edukacji trudne zachowania. Różnorodne, bogato ilustrowane typy zadań są dostosowane do wieku dziecka, skutecznie wprowadzając go w świat liter, wyrazów, zdań oraz tekstów. Praca z programem Ortograffiti z Bratkiem jest atrakcyjna dla dziecka, ponieważ opiera się na bajce terapeutycznej, w której występuje sympatyczna postać o imieniu Bratek. Pomaga on w odkrywaniu i nazywaniu uczuć, w rozumieniu relacji społecznych. Bratek wprowadza dzieci w atmosferę poszczególnych zajęć i zachęca do pokonywania kolejnych, coraz trudniejszych zadań.
Ka


GALERIA© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie