Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:244
Luty
10
2019

Kącik logopedyczny maluszka

Jak stymulować (rozwijać) słuch dziecka?
Najważniejsza umiejętność słuchowa dzieci po 4. urodzinach, to kierowanie uwagą własną i świadome zapamiętywanie, a co za tym idzie poznawanie w zabawie mechanizmów samodzielnego uczenia się. Oto kilka propozycji ćwiczenia stymulacji słuchowej:

- kierowanie dowolną uwagą słuchową:
* naprzemienne zabawy dorosłego i dziecka w zapamiętywanie cyfr (3 dowolnie wybrane cyfry), lub słów (3 niepowiązane ze sobą słowa),
* uczenie się sekwencji dni tygodnia poprzez powtarzanie ciągów, np. na spacerze, podczas jazdy samochodem,

- ćwiczenia koncentracji słuchowej na przekazach językowych (dorosły czyta tekst, np. fragment jakiejś bajki, a później zadaje dziecku pytania do przeczytanego fragmentu),

- ćwiczenia koncentracji uwagi słuchowej na dźwiękach niewerbalnych (naśladowanie rytmu i akcentowania uderzeń młoteczkiem),

- odtwarzanie ciągów zautomatyzowanych (powtarzanie ciągu cyfr od 5 do 10, ciągu nazw dni tygodnia),

- ćwiczenia koncentracji słuchowej (zgadywanki). Słuchanie zagadek to trudne zadanie, gdyż specyficzny rytm aktywuje prawą półkulę mózgu, co często powoduje błędne rozpoznawanie znaczenia słów. Aby rozwiązać zagadkę, dziecko musi zapamiętać informacje w sposób linearny, połączyć je w relacje i przeprowadzić wnioskowanie. Jeśli dziecko po wysłuchaniu lub odczytaniu zagadki nie jest w stanie udzielić prawidłowej odpowiedzi, wówczas dzielimy tekst na wersy, akcentując istotne wyrazy.
Przykładowe zagadki:
* Spadają z drzewa żółte, czerwone, wiatr nimi miota w tę i w tę stronę (liście).
* Kolorowe, pachnące, obficie się pieni, wnet brudne rączki w czyste zamieni (mydło).
* Nie owca, nie krowa, nie koń, ma trąbę. Nazywa się… (słoń).
* Ma cztery kopyta i długie uszy, a jak się uprze z miejsca nie ruszy (osioł).
* Ma je jeż, róża też (kolce).

MJJ


GALERIA© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie