Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:352
Luty
10
2019

Jesteśmy SZKOŁĄ NIEPODLEGŁEJ

08.02.2019 r. w Sejmie RP w obecności najwyższych władz państwowych odbyła się gala, podczas której Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie otrzymała miano SZKOŁY NIEPODLEGŁEJ. Jesteśmy jedną z dwóch szkół w powiecie, która uzyskała to zaszczytne miano.
Wyróżnienie, które otrzymaliśmy, jest efektem kilkumiesięcznej pracy całej szkoły. Do konkursu, organizowanego przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, zgłosiliśmy się już pod koniec poprzedniego roku szkolnego. W ramach zleconych zadań zrealizowaliśmy w sumie siedem imprez i w wyznaczonym terminie przesłaliśmy sprawozdania będące potwierdzeniem „wędrówki” po Miano Szkoły Niepodległej – wędrówki wyznaczonej szlakami: Trzech Świąt Rzeczypospolitej, Współtwórców Niepodległości, Żołnierzy Niepodległości, Dróg do Niepodległości i Pierwszych Dni Wolności Były to między innymi: uroczyste obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości połączone ze śpiewankami patriotycznymi w towarzystwie chóru seniorów „Wrzos”, akcja pisania kartek dla Marszałka, wycieczka do Muzeum Hymnu w Będominie.
Ponadto nasza szkoła otrzymała także dyplom w podziękowaniu za udział w biciu Rekordu dla Niepodległej, czyli uroczystym odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego”. Akcja ta miała miejsce 9 listopada o godzinie 11.11 w trakcie uroczystego, szkolnego apelu.
Do programu SZKOŁA NIEPODLEGŁEJ zgłosiło się czterysta szkół i przedszkoli z całej Polski, ale zaledwie 215 udało się osiągnąć cel. Tym bardziej dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się i pomagali w realizacji działań.
MZ,KM


GALERIA© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie