Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:355
Maj
22
2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych.

Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Przedmiar
4. Program funkcjonalno - użytkowy
a. Opis
b. Rysunki
5. Odpowiedź na I zapytanie


© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie