Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:342
Czerwiec
6
2019

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. “Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych“.


file:SC_MF311-1190606132800.pdfDOKUMENTYSC_MF311-1190606132800.pdf© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie