Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:294
Wrzesień
7
2019

Konkurs profilaktyczny

Wszystkich chętnych uczniów zapraszam do udziału w konkursie plastycznym, w którym postaracie się rozszyfrować hasło ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ. Nie jest ważne w tym momencie, co to tak naprawdę znaczy, ważne jest to, z czym Wam drodzy uczniowie, się to określenie kojarzy. Wytężcie swoje głowy, zajrzyjcie do wyobraźni, skorzystajcie ze swoich doświadczeń i po prostu narysujcie!


Regulamin konkursu:
1. W konkursie może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku, uczeń szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie.

2. Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:
Klasy 1 – 3
Klasy 4 – 5
Klasy 6 – 8

3. Celem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej, techniką dowolną na formacie A4 lub A3, interpretującej wg własnego pomysłu, nazwę Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

„ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” – co to znaczy, co przez to rozumiesz, z czym to kojarzysz, co ci pierwsze przychodzi na myśl?
Przenieś swoje pomysły, interpretacje na kawałek papieru. Każdy pomysł jest dobry!

4. Nagrodami w konkursie będą punkty dodatnie, słodycze oraz nagrody rzeczowe za 3 pierwsze miejsca w 3 kategoriach wiekowych.

5. Na odwrocie pracy konkursowej proszę umieścić metryczkę (imię, nazwisko, klasa).

6. Prace należy oddać do ostatniego dnia września (30.09.2019 r.) do godziny 13:00 w gabinecie pedagoga szkolnego (sala 101).Zapraszam do zabawy!
MKK


© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie