Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:348
Wrzesień
24
2019

Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Budowa drogi dojazdowej z chodnikiem w ramach zadania pn. Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych”, Gmina Sicienko, województwo Kujawsko-Pomorskie, działki nr 49/24 i 50 obręb Wojnowo.

- Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz
- Przedmiar - pobierz
- Opis techniczny - pobierz
- SST - pobierz


© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie