Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:238
Pażdziernik
10
2019

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Budowa drogi dojazdowej z chodnikiem w ramach zadania pn. “Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych.“


file:Otwarcie ofert.pdfDOKUMENTYOtwarcie ofert.pdf© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie