Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:185
Listopad
24
2019

,,I Ty możesz zostać Andersenem”

W ramach minionego Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji”, w naszej szkole odbył się konkurs czytania prozy dla uczniów z dysleksją z klas III-VII. Popularyzacja prozy, kształcenie umiejętności pięknego czytania oraz szukanie ciekawej interpretacji utworów, to cele które przyświecały konkursowi. Uczestnicy spotkania przygotowali fragmenty baśni H.Ch. Andersena i odczytali je z dużym zaangażowaniem. Oceniana była kultura słowa, siła głosu, artykulacja oraz tempo czytania. Wszyscy uczniowie otrzymali punkty dodatnie, dyplomy oraz nagrody książkowe.
Serdecznie gratulujemy :)
MJJ,MKK


GALERIA© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie