Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:193
Styczeń
26
2020

Zaproszenie do udziału w konkursie “Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Konkurs jest organizowany przez KRUS i skierowany do uczniów klas “0”-III oraz IV–VIII. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów z terenów wiejskich pozytywnych i bezpiecznych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego.

Prace konkursowe można wykonać w dowolnej technice plastycznej na kartce formatu A3. Starannie i samodzielnie wykonane, należy przynosić do nauczyciela plastyki lub wychowawcy do 26.02.2020r. Konieczne jest podpisanie pracy oraz dołączenie trzech załączników, które musi wypełnić i podpisać rodzic.

Więcej informacji na stronie www.krus.gov.pl

BW


file:Dane osobowe BEZP. na wsi.docfile:plakat Bezpiecznie na wsi.pdffile:Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Bezp. na wsi.docxfile:Formularz zgłoszeniowy Bezpiecznie na wsi.xlsDOKUMENTYDane osobowe BEZP. na wsi.doc
plakat Bezpiecznie na wsi.pdf
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Bezp. na wsi.docx
Formularz zgłoszeniowy Bezpiecznie na wsi.xlsGALERIA© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie