Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:223
Luty
8
2020

Projekt „Dar na stulecie” – wspólnota dobra

Szkoła w Wojnowie włącza się w działania w ramach projektu „Dar na stulecie”, upamiętniającym 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II. Główną ideą projektu jest wspieranie i pomnażanie dobra w każdej postaci. Wolontariat, modlitwa, wydarzenia o charakterze społecznym, artystycznym, sportowym, charytatywnym czy edukacyjnym to obszary działań, w których każdy może przyłączyć się akcji. Inicjatywy mogą być zgłaszane również indywidualnie – przez rodziców, dziadków… Zachęcamy do udziału.

Nasze szkolne inicjatywy zostały zarejestrowane na stronie: https://darna100.pl/dolacz-do-projektu/

- lekcje tematyczne poświęcone papieżowi Janowi Pawłowi II;
- międzyklasowy konkurs wiedzy o życiu papieża;
- konkurs poetycki „Św. Jan Paweł II przyjacielem dzieci i młodzieży” – wiersze o tematyce religijnej, duchowej oraz etycznej poświęcone papieżowi Polakowi;
- praca plastyczna dla uczniów klas 1-4sp – „Papieskie umiłowanie sportu”;
- wystawa w bibliotece szkolnej – pamiątki przyniesione przez uczniów z domów związane z postacią papieża: np. znaczki pocztowe, kartki pocztowe, książki, fotografie, artykuły, broszury, obrazki;
- aktywne włączenie się w akcje charytatywne organizowane w szkole i poza nią;
- cotygodniowa modlitwa w intencji ojczyzny;
- uroczystość - akademia ukazująca życie papieża w wykonaniu uczniów zaprezentowana społeczności lokalnej.

Wszystkie podjęte działania zostaną później spisane i złożone w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie jako Dar za życie Papieża z Polski.

NK,Szu


file:plakat-kompres.pdfDOKUMENTYplakat-kompres.pdfGALERIA© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie