Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:273
Luty
8
2020

„Koty, kotki, kiciusie…” - konkurs fotograficzny

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym z okazji zbliżającego się Dnia Kota. Uczniowie klas 1-8sp przesyłają w formie elektronicznej prace indywidualne w formie zdjęć – nie drukujemy, nie wywołujemy, wysyłamy pocztą elektroniczną. Prace konkursowe muszą koncentrować się wokół tematu „Kot”. Do konkursu jedna osoba może zgłosić maksymalnie dwie prace.

Prace muszą być opatrzone danymi (imię, nazwisko uczestnika konkursu, klasa).

Prace należy wysłać na email: natalia.kuleczko@gmail.com w terminie do 16 lutego 2020 r. (temat wiadomości – „Konkurs KOTY”).

Wszystkie nadesłane prace zostaną udostępnione na stronie internetowej szkoły oraz na facebooku.

Z nadesłanych prac jury wybierze trzy, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają punkty dodatnie za udział w konkursie.

*Zgłoszenie do konkursu – wysłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku osoby, która widnieje na fotografii zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Art. 81 ust.1)

*Zgłoszenie pracy do konkursu – wysłanie zdjęcia jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów na potrzeby konkursu danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. nr 133, poz. 883).

NK


GALERIA© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie