Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:219
Marzec
15
2020

Szanowni Rodzice,

od poniedziałku 16.03.2020 r. budynek Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie będzie dostępny tylko dla pracowników.
W trosce o zdrowie nas wszystkich podjąłem decyzję o czasowym zawieszeniu przyjmowania petentów. Załatwiać sprawy można telefonicznie 52 5870566 w godz. 7.30-15.30 lub drogą elektroniczną sp.wojnowo@sicienko.pl
Proszę, aby załatwianie spraw, np. składanie wniosków rekrutacyjnych do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej szkoły podstawowej, odłożyć w czasie. Terminy urzędowe zostaną zapewne wydłużone. Dokumenty można też przesyłać drogą pocztową.
O dalszych ustaleniach informował będę za pośrednictwem strony www.wojnowo.edu.pl oraz w mediach społecznościowych.
Dyrektor Szkoły
Stanisław Szwajca


© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie