Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:112
Marzec
13
2020

Projekt „Dar na stulecie” – konkursy

Zachęcamy do udziału w konkursach w związku ze 100-leciem urodzin św. Jana Pawła II:

- gminny konkurs plastyczny „Papieskie umiłowanie sportu” – prace plastyczne wykonane dowolną techniką w formacie A3 lub A4 - dla uczniów klas 1-8sp;

- diecezjalny konkurs poetycki „Święty Jan Paweł II przyjacielem dzieci i młodzieży” – wiersze o tematyce religijnej, duchowej oraz etycznej poświęcone papieżowi Polakowi dla uczniów klas 1-8sp.

Prace plastyczne należy przynosić do p. Joanny Szumlak lub p. Natalii Kułeczko lub wysłać na adres szkoły - Szkoła Podstawowa imienia Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie, Wojnowo 1, 86-014 Sicienko, zaś wiersze przesłać na adres mailowy biblioteka.wojnowo@gmail.com w terminie do 30 kwietnia 2020r.

Regulaminy w załącznikach.

Szu,NK


file:konkurs poetycki - JP II.pdffile:Konkurs Plastyczny Jana Paweł II- SP Wojnowo (1).pdfDOKUMENTYkonkurs poetycki - JP II.pdf
Konkurs Plastyczny Jana Paweł II- SP Wojnowo (1).pdf© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie