Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:246
Maj
6
2020

II edycja Konkursu fotograficzno-plastycznego "Szlakami zabytków Powiatu Bydgoskiego"

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na piękno, wartość historyczną, unikatowość oraz promocję zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Bydgoskiego.
Prace należy nadsyłać w zamkniętej kopercie do dnia 31 lipca 2020 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, z dopiskiem - II edycja konkursu fotograficzno-plastycznego pn. „Szlakami zabytków Powiatu Bydgoskiego". Wraz z pracą fotograficzną oraz plastyczną należy przesłać formularz zgłoszeniowy.


file:zarządzenie.pdfDOKUMENTYzarządzenie.pdfGALERIA© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie