Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:64
Luty
12
2021

Środa 17 lutego dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,
w zawiązku z wyznaczeniem terminu szczepień nauczycieli naszej szkoły na 17 lutego 2021r., dzień ten, na podstawie § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 z późn.zm.), będzie dla uczniów szkoły dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Nie odbędą się zarówno zajęcia stacjonarne da klas 1-3, jak i zajęcia zdalne dla klas 4-8.

Oddziały przedszkolne pracują bez zmian. Dla uczniów klas 1-3, którzy potrzebują opieki pedagogicznej, zorganizowana będzie świetlica i zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach od 7.15 do 16.15.

Dyrektor szkoły
Stanisław Szwajca


© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie