Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:123
Marzec
29
2021

Konkurs plastyczny okazji 160. rocznicy urodzin Anieli hrabiny Potulickiej

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie plastycznym. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej – laurki lub plakatu. Praca ma zawierać napisy, tekst oraz elementy plastyczne, graficzne, ukazujące Anielę hrabinę Potulicką jako działaczkę społeczną i oświatową, filantropkę, właścicielkę dóbr ziemskich. Plakat lub laurkę można wykonać w dowolnej technice plastycznej lub technice mieszanej np. scrapbooking, w której elementy rysowane i malowane połączone będą z elementami wycinanymi, wyklejanymi i wydrukowanymi. Do ozdobienia pracy prosimy wykorzystać motywy roślinne: kwiaty, zioła, które symbolizować będą miłość i przywiązanie hrabiny do przyrody i ziemi ojczystej. Zalecany format pracy A4 lub A3. Uczniów klas 1-3 prosimy o przesyłanie zdjęć prac do wychowawców. Uczniów klas 4-7 prosimy o przesyłanie prac do nauczyciela plastyki. Termin nadsyłania prac plastycznych do 06.04.21r.

Zapraszamy do udziału w konkursie, dla laureatów przewidziane są nagrody.

Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu: „Zioła Anieli”.

BW,Szu,PD


GALERIA© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie