Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:258
Kwiecień
20
2021

WYNIKI NABORU

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ANIELI HRABINY POTULICKIEJ W WOJNOWIE:

Przed rekrutacją rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Anieli Hrabiny Potulickiej w Wojnowie w roku szkolnym 2020/2021 wypełnili deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2021/2022. W wyniku powyższego naboru wpłynęło 46 deklaracji rodziców.

Wszystkie dzieci rodziców, którzy wypełnili deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie w roku szkolnym 2021/2022 są automatycznie przyjęte do przedszkola, bez udziału w rekrutacji.
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji w dniach od 1 marca 2021r do 26 marca 2021 wpłynęło 26 wniosków.

Szczegółowa lista kandydatów zakwalifikowanych i wpisanych na listę rezerwową znajduje się do wglądu w sekretariacie szkoły oraz została wywieszona na drzwiach wejściowych do przedszkola i szkoły.


WAŻNE!!!
Od 14 do 30 kwietnia 2021 wszyscy rodzice kandydatów zakwalifikowanych, proszeni są o potwierdzenie na piśmie woli przyjęcia swojego dziecka do oddziałów przedszkolnych w naszej placówce.
Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka należy złożyć w szkole (okienko w portierni)
lub skan podpisanego dokumentu przesłać na adres: wojnowo@wp.pl,
do dnia 30.04.2021r.do godziny 14.00.
Druk do pobrania na stronie szkoły w zakładce rekrutacja: http://www.wojnowo.edu.pl/index.php?page=rekrutacjaDo 04 maja 2021 ukaże się ostateczna lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie