Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:329
Maj
14
2017

"PAJĘCZYNA MARZEŃ"

"PAJĘCZYNA MARZEŃ" to program realizowany przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy na zlecenie Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii.
Adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Obejmuje warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci klas III-VI szkół podstawowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Celem programu jest zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego poza ekranem komputera oraz ukazanie negatywnych następstw nadmiernego korzystania z komputera, Internetu, gier sieciowych i portali społecznościowych, a także wzmocnienie ich czynników chroniących jakim są:
- poznanie korzystnych aspektów korzystania z Internetu,
- poznanie zagrożeń wynikających z bycia w "sieci",
- kształtowanie umiejętności korzystnego szukania informacji w Internecie,
- nabycie umiejętności rozpoznawania zagrożeń związanych z Internetem,
- nabycie umiejętności pozytywnego korzystania z "sieci".

Nasza szkoła przyłączyła się do programu już w styczniu. Dzisiaj odbyły się warsztaty dla 3 różnych klas (4,5,i 6) po 2 godziny każda. Zajęcia były prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem rekwizytów i pomocy dydaktycznych. Uczniowie oprócz pozytywnie spędzonego czasu poszerzyli i utrwalili wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień.

Program jest BEZPŁATNY - dofinansowany z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Pozostających w Dyspozycji Ministra właściwego ds Zdrowia.

MKK


GALERIA© Copyright 2015 Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie