Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:319
Czerwiec
23
2017

Uwaga

rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018 zobowiązani są do podpisania umowy o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego.
Zapraszam w dniach 26 czerwca – 04 lipca 2017 r. do sekretariatu szkoły w godz. 7.30 – 14.00.
Rodzic/opiekun podpisujący umowę proszony jest o posiadanie ze sobą dowodu osobistego oraz numeru rachunku bankowego, na który następować będą zwroty ewentualnych nadpłat.


© Copyright 2015 Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie