Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:298
Styczeń
23
2018

Wspomaganie rozwoju mowy w ramach innowacji pedagogicznej

Osiągnięcie prawidłowego stanu mowy uwarunkowane jest m.in. dobrym funkcjonowaniem narządu słuchu i aparatu artykulacyjnego. One bowiem zapewniają prawidłowe rozumienie wypowiedzi słownych i ich tworzenie. Na rozwój mowy wpływa także sprawność intelektualna, nabyte doświadczenia językowe oraz wzory mowy dostarczane przez środowisko, w którym dziecko wzrasta. Podczas zajęć logopedycznych prowadzonych w ramach innowacji pedagogicznej ,,Wczesne wspomaganie rozwoju mowy i emocji poprzez logopedyczne zabawy grupowe” uczniowie klas zerowych wykonują m.in. ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem bodźców niewerbalnych (np. rozpoznawanie dźwięków z otoczenia), a także z wykorzystaniem dźwięków mowy, czyli ćwiczenia słuchu fonematycznego, których celem jest usprawnianie, utożsamianie i różnicowanie głosek podobnych np. p-b, t-g, k-g. Trzeci rodzaj ćwiczeń, które wykonują dzieci to ćwiczenia słuchu fonetycznego, czyli wysłuchiwanie i różnicowanie akcentu, tempa i intonacji wypowiedzi. ,,Zabawa jest dziecku potrzebna jak miłość”, odpowiednio pogrupowane zabawy w trakcie zajęć pobudzają wyobraźnię i pomysłowość naszych dzieci, jednocześnie stymulują rozwój mowy.
MJJ


GALERIA© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie