Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:238
Marzec
5
2018

Konkurs plastyczny

Zaproszenie do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych mających kontakt ze środowiskiem wiejskim. Jego celem jest promowanie wśród uczniów z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice, na temat zapobiegania najczęściej występujących w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób. Wykonana samodzielnie praca powinna być podpisana. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy załącznik nr 1 i zgodę na przetwarzanie danych załącznik nr 3. Prace należy przynosić do nauczyciela plastyki do 27.03.2018r.
Za udział w konkursie uczniowie otrzymają oceny celujące oraz punkty dodatnie. Najciekawsze prace zostaną dodatkowo nagrodzone upominkami. Zapraszam do udziału w konkursie.
BW


file:Regulamin_konkursu.pdfDOKUMENTYRegulamin_konkursu.pdfGALERIA© Copyright 2015 Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie