Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

ICON

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szkoła Podstawowa w Wojnowie informuje, że w przetargu nieograniczonym dla zadania pn. "Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych"[...]

SS

ICON

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. “Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnyc[...]

SS

ICON

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych.[...]

RK

ICON

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

W korytarzu szkoły koło gabinetu pedagoga, zgodnie z zaleceniami Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, pojawiła się tzw. ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY. Można wrzucać do niej wszelkie informacje, które są ważne dla bezpieczeństwa.[...]

RK

Luty
10
2019

Dyskoteka

Trwa karnawał i nogi same rwą się do tańca! Dali temu dowód uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej, którzy niezwykle licznie przybyli na szkolną dyskotekę, zorganizowaną przez Samorząd Uczniowski.[...]

SU


Grudzień
6
2018

Kartka dla Marszałka

30 listopada rozstrzygnięty został konkurs na kartkę dla Józefa Piłsudskiego z okazji jego 151 urodzin. Akcja została zorganizowana w ramach realizacji Programu Niepodległa 1918 – 2018.[...]

SU


Listopad
30
2018

Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze

30 listopada przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowali w sali nr 55 „pokój wróżb”. Poszczególne klasy przychodziły po kolei do sali, gdzie przy profesjonalnie przygotowanych stoiskach wróżbiarskich uczniowie mogli dowiedzieć się, co ich czeka w przyszłości.[...]

SU
© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie