Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Oferta edukacyjna
Szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej dla uczniów
klas 1-3 można uzyskać w sekretariacie naszej szkoły tel: 52 5870566

  • W naszej szkole pracuje wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, która gwarantuje wysoką jakość kształcenia i wspierania rodziców w wychowaniu dziecka.
  • Uczniowie i ich rodzice uzyskają u nas także pomoc specjalistów: logopedy, pedagoga i psychologa.
  • Uczniowie biorą udział w zajęciach: Trening Umiejętności Społecznych TZA
  • Od pierwszej klasy uczniowie uczestniczą w zajęciach komputerowych, które są prowadzone w pracowni komputerowej oraz uczą się języka angielskiego.
  • Oferujemy atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne:
  • Dzięki tym zajęciom uczniowie poszerzają swoją wiedzę i umiejętności. Przygotowują się do konkursów, olimpiad oraz pokazów i zawodów. Uczniowie biorą również udział w licznych projektach i programach edukacyjnych oraz akcjach społecznych i profilaktycznych.
  • Dzieciom, które oczekują na odjazdy organizujemy opiekę w szkolnej. Nauczyciel pełniący dyżur w świetlicy po zakończonych zajęciach odprowadza uczniów do autobusów szkolnych, w których opiekę nad dziećmi przejmują panie opiekunki. Bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków znajdujących się we wszystkich miejscowościach leżących w obwodzie naszej szkoły i z powrotem zapewnia uczniom Zakład Komunalny w Sicienku.
  • Na terenie szkoły znajduje się boisko i plac zabaw, które pozwalają uatrakcyjnić dzieciom zajęcia ruchowe i czas spędzany w świetlicy szkolnej.
  • Nasi uczniowie od początku edukacji korzystają z działającej w naszej placówce biblioteki i czytelni z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej.© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie