Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

BIBLIOTEKA SZKOLNABIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA (literatura przedmiotu, wykaz źródeł) – zawiera uporządkowane alfabetycznie opisy bibliograficzne dokumentów wykorzystanych w pracy. Bibliografia pozwala ocenić warsztat naukowy i oryginalność pracy oraz jest warunkiem przestrzegania prawa autorskiego. Bibliografię umieszczamy na końcu pracy

Zasady sporządzania bibliografii są znormalizowane. Określają je normy:
PN-ISO 690 :2002 (dla książek i czasopism)
PN-ISO-2:1999 (dla dokumentów elektronicznych)

Główna zmiana w stosunku do poprzedniej normy to obowiązek podawania w opisie numeru ISBN dla książek. Skrót ISBN pochodzi z ang.: International Standard Book Number.( ISBN nadawany jest w Polsce od 1974 r.). Od 2007 r. obowiązuje numer 13-cyfrowy (wcześniej ISBN zawierał 10 cyfr).OPISY BIBLIOGRAFICZNE DOKUMENTÓW – PRZYKŁADY


OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

Elementy opisu:
Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. "Tytuł czasopisma" rok numer czasopisma numery
stron zajęte przez artykuł.

Przykład:
Płocki Krzysztof: Wybraliśmy ciągniki roku 2009. „Rolniczy Przegląd Techniczny” 2009 nr 1
s. 34-35.


OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI NAPISANEJ PRZEZ 1, 2 LUB 3 AUTORÓW

Elementy opisu:
Nazwisko i imię autora 1, nazwisko i imię autora 2, nazwisko i imię autora 3: Tytuł. Kolejne wydanie
(oprócz wyd. 1.) Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN.

Przykład:
Kochanowski Jan: Treny. Wyd. 12. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1989. ISBN 83-2245-098-2.


OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI NAPISANEJ PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 3 AUTORÓW

Elementy opisu:
Nazwisko i imię pierwszego autora i in: Tytuł. Kolejne wydanie (oprócz wyd. 1.) Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN.

Przykład:
Samsonowicz Henryk i in.: Polska - losy państwa i narodu. Wyd. 3. Warszawa: Iskry, 1992. ISBN 83-207-1470-2.


OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ (książki pod redakcją, opracowania, wyboru)

Elementy opisu:
Tytuł. Funkcja oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej. Kolejne wydanie (oprócz wyd. 1.). Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN.

Przykład:
Kompendium wiedzy o ekologii. Red. Jan Strzało. Wyd. 2. popr. i uzup. Warszawa: PWN, 2001. ISBN 83-01-13589-1.


OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZDZIAŁU AUTORSKIEGO Z PRACY ZBIOROWEJ

Elementy opisu:
Nazwisko i imię autora rozdziału: Tytuł rozdziału. W: Opis książki, w której zawarty jest rozdział, strony zajęte przez rozdział.

Przykład:
Hutnikiewicz Artur: Badania nad literaturą Młodej Polski. W: Rozwój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku. Red. Janusz Maciejewski. Warszawa: Czytelnik, 1986. ISBN 83-4567-37-87, s. 192-224.


OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

Przykłady:

  • książka na płycie CD-ROM:
  • Hutnikiewicz Artur: Badania nad literaturą Młodej Polski. W: Rozwój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku. Red. Janusz Maciejewski. Warszawa: Czytelnik, 1986. ISBN 83-4567-37-87, s. 192-224.

  • strona www:
  • Bażant. Wikipedia wolna encyklopedia [online] [dostęp 28 lutego 2010]. Dostępny w internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%BCant
    Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa AP [dostęp 28 lutego 2010]. Dostępny w internecie: http://www.ap.krakow.pl/whk/

  • artykuł w czasopiśmie internetowym:
  • Karpiel Anna: Motyw szatana w literaturze romantycznej. „Konspekt” [online] 2005 nr 2 [dostęp 16 marca 2010]. Dostępny w internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/karpiel.html© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie