Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

DyrekcjaDYREKTOR SZKOŁY

mgr Stanisław Szwajca
__________________________
sp.wojnowo@sicienko.pl


WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Robert Kwinta
__________________________
wojnowo@szkola.wp.pl


© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie