Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkołyZarządzenia Dyrektora


Rok 2020

 1. Zarządzenie nr 01 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 -zobacz
 2. Zarządzenie nr 02 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 -zobacz
 3. Zarządzenie nr 03 z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie. -zobacz
 4. Zarządzenie nr 04 z dnia 06.05.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 07/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie z dnia 30.09.2019 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 -zobacz
 5. Zarządzenie nr 05 z dnia 13.08.2020r. w sprawie ustalenia w roku 2020 dni dodatkowo wolnych od pracy -zobacz
 6. Zarządzenie nr 06 z dnia 23.09.2020 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 -zobacz
 7. Zarządzenie nr 07 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki wydawane w stołówce szkolnej -zobacz
 8. Zarządzenie nr 08 z dnia 25.09.2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności -zobacz
 9. Zarządzenie nr 09 z dnia 07.10.2020 r. w sprawie powołania zakładowej komisji socjalnej -zobacz
 10. Zarządzenie nr 10 z dnia 26.11.2020 r. w sprawie ustalenia kwoty dofinansowania okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych. -zobacz
 11. Zarządzenie nr 12 z dnia 21.12.2020 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie. -zobacz


Rok 2019

 1. Zarządzenie nr 01 z dnia 04.03.2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020 -zobacz
 2. Zarządzenie nr 02 z dnia 04.03.2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 -zobacz
 3. Zarządzenie nr 03 z dnia 03 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, pozostałych środków trwałych małowartościowych, księgozbioru, materiałów będących w ewidencji Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie. -zobacz
 4. Zarządzenie nr 04 z dnia 04.06.2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych. -zobacz
 5. Zarządzenie nr 05 z dnia 15.06.2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej -zobacz
 6. Zarządzenie nr 06 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmiany wysokości opłat za posiłki wydawane w stołówce szkolnej -zobacz
 7. Zarządzenie nr 07 z dnia 30.09.2019 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 -zobacz
 8. Zarządzenie nr 08 z dnia 30.09.2019 roku w sprawie powołania szkolnych komisji do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych -zobacz
 9. Zarządzenie nr 09 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki wydawane w stołówce szkolnej -zobacz
 10. Zarządzenie nr 10 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej -zobacz


Rok 2018

 1. Zarządzenie nr 01 z dnia 27.08.2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu oceny pracy nauczycieli -zobacz
 2. Zarządzenie nr 02 z dnia 27.08.2018roku w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie -zobacz
 3. Zarządzenie nr 03 z dnia 28.08.2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie -zobacz
 4. Zarządzenie nr 04 z dnia 31.08.2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli. -zobacz
 5. Zarządzenie nr 05 z dnia 03.09.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie. -zobacz
 6. Zarządzenie nr 07 z dnia 27.09.2018 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 -zobacz
 7. Zarządzenie nr 08 z dnia 02.10.2018 roku w sprawie powołania szkolnych komisji do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych -zobacz
 8. Zarządzenie nr 09 z dnia 12.10.2018 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego dla wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie
 9. Zarządzenie nr 10 z dnia 09.11.2018 roku w sprawie regulaminu organizowania wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie -zobacz
 10. Zarządzenie nr 11 z dnia 27.11.2018 roku w sprawie powołania szkolnej komisji do przeprowadzenia konkursu interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach -zobacz
 11. Zarządzenie nr 12 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej -zobacz
 12. Zarządzenie nr 13 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki wydawane w stołówce szkolnej -zobacz

Rok 2017

 1. Zarządzenie nr 03 z dnia 04.09.2017 roku w sprawie powołania zespołu i przeprowadzania postępowania powypadkowego oraz sporządzenia dokumentacji powypadkowej -zobacz
 2. Zarządzenie nr 04 z dnia 04.09.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie. -zobacz
 3. Zarządzenie nr 05 z dnia 04.09.2017 r. w sprawie norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony osobistej oraz szczegółowych zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym -zobacz
 4. Zarządzenie nr 06 z dnia 04.09.2017 r. w sprawie ustalenia kwoty dofinansowania okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych. -zobacz
 5. Zarządzenie nr 07 z dnia 04.09.2017 r. w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji -zobacz
 6. Zarządzenie nr 08 z dnia 25.09.2017 roku w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego w celach służbowych przez pracowników Szkoły Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie -zobacz
 7. Zarządzenie nr 09 z dnia 27.09.2017 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 -zobacz
 8. Zarządzenie nr 10 z dnia 02.10.2017 roku w sprawie powołania szkolnych komisji do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych -zobacz
 9. Zarządzenie nr 12 dnia 02. 10. 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki wydawane w stołówce szkolnej -zobacz
 10. Zarządzenie nr 13 z dnia 03.10.2017 r. w sprawie regulaminu stołówki szkolnej. -zobacz
 11. Zarządzenie nr 14 z dnia 04 października 2017 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, pozostałych środków trwałych małowartościowych, księgozbioru, materiałów będących w ewidencji Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie. -zobacz
 12. Zarządzenie nr 16 z dnia 06.12.2017 roku w sprawie: instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt -zobacz+ załącznik nr 2
© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie