Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Zarządzenia Dyrektora


Rok 2018

  1. Zarządzenie nr 01 z dnia 27.08.2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu oceny pracy nauczycieli -zobacz
  2. Zarządzenie nr 02 z dnia 27.08.2018roku w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie -zobacz
  3. Zarządzenie nr 03 z dnia 28.08.2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie -zobacz
  4. Zarządzenie nr 04 z dnia 31.08.2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli. -zobacz
  5. Zarządzenie nr 05 z dnia 03.09.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie. -zobacz
  6. Zarządzenie nr 06 z dnia 27.09.2018 r. w sprawie powołania zakładowej komisji socjalnej -zobacz
  7. Zarządzenie nr 07 z dnia 27.09.2018 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 -zobacz
  8. Zarządzenie nr 08 z dnia 02.10.2018 roku w sprawie powołania szkolnych komisji do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych -zobacz
  9. Zarządzenie nr 09 z dnia 12.10.2018 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego dla wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie
  10. Zarządzenie nr 10 z dnia 09.11.2018 roku w sprawie regulaminu organizowania wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie -zobacz
© Copyright 2015 Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie