Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

T-energia
Projekt T-Energia ma polegać na stworzeniu i upowszechnieniu innowacyjnego programu zajęć pozalekcyjnych z zakresu programowania połączonego z elementami elektroniki. Bezpośrednio w zajęciach będzie brało udział 10 uczniów (5 dziewcząt i 5 chłopców). Projekt będzie trwał do 31 października 2017. Cały projekt będzie miał charakter gry. Uczniowie będą mieli do przejścia trzy poziomy. Narzędzie gamifikacji pomoże podnieść motywację uczniów do nauki oraz będzie dawało uczestnikom radość z bycia częścią fascynującej przygody.


  1. I etap projektu „Moja okolica”
  2. II etap projektu „Na wcisk”
  3. III etap projektu „Labirynt”

Od 01.09.2017 r. do 31.10.2017 r. uczniowie klasy piątej Szkoły Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie uczestniczyli w projekcie T-Energia.

Celem projektu było popularyzowanie języka programowania oraz zainteresowanie uczniów przedmiotami ścisłymi. W efekcie chcieliśmy uniknąć stereotypów dotyczących płci i zachęciliśmy dziewczęta do udziału w zajęciach.

Udział w projekcie przyczynił się do rozwinięcia w uczniach umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia oraz umiejętności zadawania pytań. Kolejnym celem było zmotywowanie uczniów do aktywnego działania, nauczyciel tylko wspierał, a to uczniowie tworzyli ten projekt. Cały projekt podzielony był na trzy etapy: „Moja okolica”, „Na wcisk” oraz „Labirynt”.

Każdy z etapów projektu był dla uczniów dużym wyzwaniem, jednak uczestniczy wykazali się dużym zaangażowaniem i czerpali satysfakcję. Kształtowana była umiejętność myślenia, zapamiętywania, kojarzenia i koncentracji uwagi, tak niezbędne zarówno w szkole, jak i na co dzień.

Podczas realizacji projektu w dużym stopniu kształtowano samodzielność i inwencję uczestników. Stawiano ogólne zadania, a wybór metody ich rozwinięcia i rozwiązania pozostawiano uczniom. Zajęcia zwiększyły szanse edukacyjne. Przyczyniły się do wzrostu motywacji uczenia się oraz rozwijania zainteresowania uczniów. Uczestnicy z zaangażowaniem brali udział w zajęciach, a zaplanowane działania zajęć zostały w pełni zrealizowane.© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie