Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Nasi NauczycieleNASI NAUCZYCIELE
Język polski
mgr Natalia Kułeczko
mgr Marta Mazur
mgr Dorota Politowicz
Język angielski
mgr Monika Jerzewska
mgr Natalia Kułeczko
mgr Małgorzata Materka
Język niemiecki
mgr Małgorzata Stefaniak
Historia
mgr Kamila Tomaszewska
WOS
mgr Kamila Tomaszewska
Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Renata Kaja
Matematyka
mgr Bożena Klusek
mgr Mariola Nawrocka
mgr Anna Nowakowska
mgr Grzegorz Woźniak
Geografia
mgr Stanisław Szwajca
Przyroda
mgr Magdalena Ciążyńska
Religia
mgr Alicja Klóska
mgr Joanna Szumlak
Chemia
mgr Bożena Klusek
Fizyka
mgr Anna Nowakowska
Biologia
mgr Magdalena Ciążyńska
Plastyka,Technika, Zajęcia techniczne
mgr Karolina Brągiel-Wardowska
Informatyka
mgr Anna Andrzejewska
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Renata Kaja
mgr Anna Konstantynowicz
mgr Violetta Kwinta
mgr Monika Polewska
Muzyka
mgr Joanna Szumlak
Wychowanie fizyczne
mgr Wiesława Jaśkiewicz
mgr Robert Kwinta
Biblioteka
mgr Aldona Szwajca
Nauczanie indywidualne
mgr Anna Tadrowska
Oddziały przedszkolne
mgr Ewelina Bryl
mgr Wiesława Kłosińska
mgr Anna Konstantynowicz
mgr Małgorzata Matczak-Giza
Logopeda
mgr Małgorzata Jasiewicz-Jakubowska
Świetlica
mgr Alicja Nowakowska
mgr Karolina Brągiel-Wardowska
Pedagog
mgr Dorota Politowicz
Psycholog
mgr Lidia Szymańska© Copyright 2015 Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie