Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

PROCEDURY SZKOLNE


 1. Procedura postępowania w przypadku, gdy terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków -pobierz
 2. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk-pobierz
 3. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk-pobierz
 4. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik zauważy, że uczeń pali papierosy -pobierz
 5. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku gdy uczeń jest ofiarą wypadku -pobierz
 6. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku agresywnego zachowania ucznia -pobierz
 7. Procedura postępowania w przypadku gdy uczeń uczestniczy w bójce -pobierz
 8. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku podejrzenia ucznia o kradzież -pobierz
 9. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku stwierdzenia fałszerstwa popełnionego przez ucznia -pobierz
 10. Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz postępowania w przypadku uczniów wagarujących
 11. Procedura zwalniania ucznia ze szkoły -pobierz
 12. Procedura pełnienia dyżurów nauczycielskich -pobierz
 13. Procedura organizacji apeli i uroczystości szkolnych -pobierz
 14. Procedura organizowania wycieczek
 15. Procedura organizowania dyskotek szkolnych -pobierz
 16. Procedura postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi -pobierz
 17. Procedura realizacji projektu edukacyjnego uczniów gimnazjum w Zespole Szkół im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie
 18. Procedura tworzenia i działania zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej -pobierz
 19. Procedura dopuszczenia do użytku programu nauczania -pobierz


© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie