Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Projekt CHRONIMY DZIECI


Projekt CHRONIMY DZIECI
przy współpracy z FUNDACJĄ DZIECI NICZYJE


Rosnący problem przemocy to nie tylko korytarz szkolny. Treściami agresywnymi i szkodliwymi dzieci i młodzi ludzie bombardowania są w masmediach, Internecie … niestety, również najbliżsi – rodzina czy inni dorośli, są często sprawcami, największych dziecięcych dramatów.

Nasza szkoła podjęła wyzwanie walki z przemocą wobec dzieci przyłączając się do akcji Chronimy Dzieci. W ramach projektu w placówkach oświatowych i opiekuńczych, które do akcji przyłączyły, wprowadzona zostanie polityka ochrony dzieci. Standardy przyjęte przez te miejsca, zapewniać będą:

- jasne procedury interwencji w przypadkach podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone w rodzinie lub przez personel szkoły,
- zagwarantują również ochronę danych osobowych i wizerunku dziecka,
- bezpieczny dostęp najmłodszych do Internetu czy ochronę ich przed tzw. szkodliwymi treściami,
- prawo do pomocy i kontaktu z osobami nie tylko kompetentnymi, ale także – sprawdzonymi pod kątem niekaralności.

Jeśli popieracie Państwo nasze działania i chcielibyście włączyć się w akcję oraz zaproponować nam współpracę, zapraszamy!

Zapraszamy również do odwiedzania strony patrona projektu, na której można uzyskać wiele cennych informacji i wskazówek
Fundacja Dzieci Niczyje

Koordynatorzy działań:
Robert Kwinta – wicedyrektor
Monika Kalemba-Krzemińska – pedagog szkolny
Anna Andrzejewska - nauczyciel

© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie