Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Rada Rodziców


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie
w roku szkolnym 2019/2020:


Lp.Imię i nazwisko Klasa
1 Katarzyna Sznajder 0P1
2 Marlena Małek 0P2
3 Joanna Kieras 0A
4 Monika Jabłońska 1a
5 Katarzyna Misun-Nowak 2a
6 Katarzyna Buller 2b
7 Agnieszka Kanabaja 3a
8 Kamil Jabłoński 4a
9 Adriana Biniakowska 5a
10 Monika Świderek 5b
11 Daria Gonciarz 6a
12 Agnieszka Sitarek 6b
13 Grzegorz Żytyński 7a
14 Izabela Jarosz 8a

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie
w roku szkolnym 2019/2020:

przewodnicząca: pani Daria Gonciarz
wiceprzewodnicząca: pani Katarzyna Misun-Nowak
sekretarz: pani Katarzyna Buller
© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie