Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

BIBLIOTEKA SZKOLNAREGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Regulamin biblioteki szkolnej obejmuje regulaminy korzystania z wypożyczalni, czytelni i stanowisk komputerowych.
Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania postanowień zawartych w regulaminie.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, studenci odbywający praktyki pedagogiczne, a także absolwenci i inne osoby – na zasadach obowiązujących w bibliotekach publicznych.
 2. Biblioteka udostępnia zbiory od września do czerwca każdego roku. W uzasadnionych przypadkach książki wypożycza się na okres wakacji letnich.
 3. W bibliotece należy zachować ciszę i przestrzegać porządku.
 4. Zabrania się spożywania posiłków i napojów.
 5. Nie wolno spędzać przerw na korytarzu przed biblioteką.
 6. Zabrania się spożywania posiłków i napojów w pomieszczeniu biblioteki.
 7. Książki i inne dokumenty należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.
 8. Łamanie zasad regulaminu karane jest punktami ujemnymi z zachowania.


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 1. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo wolno wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, lektury – na czas omawiania na lekcjach. Na prośbę czytelnika możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu.
 3. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo wypożyczyć większą ilość książek na dłuższy czas.
 4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książek. Rezerwacja realizowana jest wg kolejności zgłoszeń.
 5. Zbiory audiowizualne udostępnia się wyłącznie nauczycielom.
 6. Nie wolno przestawiać książek na półkach – wybierając książkę należy zaznaczyć zakładką miejsce jej znajdowania się w zbiorach.
 7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, należy ją odkupić lub zwrócić inną – po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 8. Pod koniec roku szkolnego wypożyczone książki należy zwrócić w ogłoszonym terminie.
 9. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych materiałów.
 10. Zasady wypożyczania podręczników dla uczniów reguluje „Procedura korzystania z bezpłatnych podręczników i ćwiczeń”.


REGULAMIN CZYTELNI

 1. Czytelnia jest miejscem pracy – może z niej korzystać każdy użytkownik, który chce poszerzyć swe wiadomości i zainteresowania.
 2. Z księgozbioru podręcznego i czasopism korzysta się wyłącznie na miejscu, nie wynosząc materiałów poza bibliotekę.
 3. Wykorzystane czasopisma i książki należy odłożyć na miejsce ich znajdowania się.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW

 1. Komputery w bibliotece służą do celów edukacyjnych, związanych z zajęciami szkolnymi oraz do korzystania z katalogu biblioteki MolNet+.
 2. Korzystanie z komputera musi być poprzedzone zgłoszeniem u nauczyciela bibliotekarza.
 3. Pliki własne na czas pracy należy zapisać na pulpicie.
 4. Po uzyskaniu zgody bibliotekarza można do zapisu informacji używać własnych nośników.
 5. Praca uczniów podlega kontroli.
 6. Podczas pracy należy zachować ciszę oraz przestrzegać zasad netykiety i bezpieczeństwa w sieci.
 7. O wszelkich problemach związanych ze sprzętem i poszukiwaniami należy powiadomić nauczyciela bibliotekarza.
 8. Zabrania się:
  1. Korzystania z komputerów w celu wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
  2. Instalowania oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub pobranego z Internetu oraz dokonywania zmian w ustawieniach oprogramowania na dysku lokalnym.
  3. Wykorzystywania Internetu do: korzystania z treści obraźliwych i wulgarnych, ze stron rozrywkowych, portali społecznościowych, komunikatorów (za wyjątkiem konkursów) oraz uruchamiania gier komputerowych.
 9. Osoby łamiące postanowienia regulaminu nie będą mogły korzystać z komputerów przez czas określony przez nauczyciela bibliotekarza.


Zatwierdzony
uchwałą Rady Pedagogicznej
z dnia 17.05.2016 r.© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie