Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

RekrutacjaListy kandydatów

przyjętych i nieprzyjetych do klasy I i Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wojnowie na rok szkolny 2017/2018.
- Oddział Przedszkolny - pobierz
- Klasa I SP - pobierz
Komisja Rekrutacyjna


----------------------------------------------------------------------------

Listy kandydatów

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I i Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wojnowie na rok szkolny 2017/2018. - Oddział Przedszkolny - pobierz
- Klasa I SP - pobierz
- Lista dzieci, których rodzice powinni do dnia 12 maja 2017r., do godz.15:00 złożyć w sekretariacie pisemne potwierdzenie woli zapisu zakwalifikowanego dziecka do oddziału przedszkolnego - pobierz.

Komisja Rekrutacyjna


----------------------------------------------------------------------------

Uwaga Rodzice!


Rekrutacja do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Wojnowie odbędzie się w dniach 18.04. – 04.05.2017. Pozostałe terminy określa Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Sicienko z dnia 13.04.2017r.
Wnioski składają rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły). Zgłoszenia składają rodzice dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły (do „zerówki” i klasy pierwszej SP).

Dokumenty:

1. Zgłoszenie do OP
2. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do OP
3. Zgody
4. Wniosek do SP
5. Zgłoszenie do SP
6. Potwierdzenie woli SP
7. Zaświadczenia
8. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
9. Zarządzenie nr 32/17 Wójta Gminy Sicienko
10. Zarządzenie nr 33/17 Wójta Gminy Sicienko
11. Zarządzenie nr 34/17 Wójta Gminy Sicienko


----------------------------------------------------------------------------Lista kandydatów przyjętych do klasy 1 Szkoły Podstawowej
w Zespole Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie
w roku szkolnym 2016/2017 - zobacz

----------------------------------------------------------------------------

Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych
w Zespole Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie - zobacz

----------------------------------------------------------------------------


Uwaga Rodzice!

Rekrutacja do oddziałów Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie odbędzie się w dniach 01-31.03.2016. Pozostałe terminy podane są w tabeli.

Wnioski składają rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz do klas pierwszych (spoza obwodu szkoły).

Zgłoszenia składają rodzice dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji do oddziału przedszkolnego:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola
 2. POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego
 3. Zgody
 4. Zaświadczenie o zatrudnieniu


Rekrutacja do "zerówki"

 1. Zgody
 2. ZGŁOSZENIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOJNOWIE
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu


Rekrutacja do SP:

 1. ZGŁOSZENIE DZIECKA
 2. POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do klasy 1 szkoły podstawowej
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu


Rekrutacja do Gimnazjum:

 1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE
 2. ZGŁOSZENIE DZIECKA zapisu dziecka do klasy 1 szkoły podstawowej
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy 1 Szkoły Podstawowej
w Zespole Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie
w roku szkolnym 2016/2017 - zobacz

----------------------------------------------------------------------------

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych
w Zespole Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie - zobacz© Copyright 2015 Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie