Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

RekrutacjaNABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM
JEST GMINA SICIENKO NA ROK SZKOLNY 2019/2020


Uprzejmie informujemy, że nabór do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Sicienko rozpocznie się 18 lutego 2019 roku.


Nabór do oddziałów przedszkolnych

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce w roku szkolnym 2019/2020 – w terminie do 15 lutego 2019 roku.

Po zebraniu deklaracji zostanie ustalona liczba wolnych miejsc przedszkolnych, na które zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy także dzieci sześcioletnich, zobowiązanych do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, które do tej pory nie korzystały z wychowania przedszkolnego w danej placówce lub w ogóle.

W przypadku przedszkoli, oddziałów przedszkolnych nie ma rejonizacji – obwodem jest teren całej gminy.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do oddziału przedszkolnego w wybranej szkole podstawowej winni złożyć wniosek do dyrektora właściwej placówki (wniosek można złożyć do maksymalnie trzech placówek realizujących wychowanie przedszkolne).

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola
  2. Harmonogram rekrutacji
  3. Kryteria rekrutacjiNabór do klas pierwszych szkół podstawowych

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie wniosku.

Zgłoszenia i wnioski składa się do dyrektora właściwej szkoły podstawowej.

Dokumenty do pobrania:

  1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej
  2. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej
  3. Harmonogram rekrutacji
  4. Kryteria rekrutacji


Wszelkich informacji na temat rekrutacji udzielają dyrektorzy szkół oraz wyznaczeni pracownicy szkół.

Link do informacji:
http://www.sicienko.pl/aktualnosc-1280-nabor_do_oddzialow_przedszkolnych_i.html


© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie