Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkołyRekrutacja
NABÓR DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W TRZEMIĘTOWIE,
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
ORAZ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022


Uprzejmie informujemy, że nabór do przedszkola samorządowego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Sicienko rozpocznie się 1 marca 2021 roku.


Nabór do przedszkola / oddziałów przedszkolnych

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkola / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce w roku szkolnym 2021/2022 – w terminie do 26 lutego 2021 roku.

Po zebraniu deklaracji zostanie ustalona liczba wolnych miejsc przedszkolnych, na które zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci w wieku 3 do 6 lat, które do tej pory nie korzystały z wychowania przedszkolnego w danej placówce lub w ogóle.

W przypadku przedszkola / oddziałów przedszkolnych nie ma rejonizacji – obwodem jest teren całej gminy.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do wybranego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej winni złożyć wniosek do dyrektora właściwej placówki (wniosek można złożyć do maksymalnie trzech placówek realizujących wychowanie przedszkolne).

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek
  2. Harmonogram rekrutacji
  3. Kryteria rekrutacji
  4. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnegoNabór do klas pierwszych szkół podstawowych

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu - na podstawie zgłoszenia.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego - na podstawie wniosku – o ile placówka dysponuje wolnymi miejscami.

Zgłoszenia i wnioski składa się do dyrektora właściwej placówki.

Dokumenty do pobrania:

  1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej
  2. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej
  3. Harmonogram rekrutacji
  4. Kryteria rekrutacji


Wszelkich informacji na temat rekrutacji udzielają dyrektorzy szkół oraz wyznaczeni pracownicy szkół.
© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie