Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Ochrona Danych Osobowych
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
jest pan mgr inż. Arnold Paszta
arnold.partner@gmail.com

Oświadczenie dotyczące ochrony danych - pobierz


© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie