Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkołyOchrona Danych Osobowych
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
jest pan Krzysztof Dziemian
iod@rodo.pl

Klauzula informacyjna - pobierz


© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie