Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Ubezpieczenie 2020/2021


  1. Tabela świadczeń - zakres ubezpieczenia obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021 (suma ubezpieczenia - 16 000 zł) - pobierz.
  2. Tabela świadczeń - zakres ubezpieczenia obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021 (suma ubezpieczenia - 20 000 zł) - pobierz.
  3. Ogólne warunki ubezpieczenia /OWU EDU PLUS/ - pobierz.
  4. Sposoby zgłaszania zdarzeń - pobierz.
  5. Graficzna instrukcja internetowego zgłaszania szkody - pobierz.
  6. Druk zgłoszenia szkody dla zgłoszeń „papierowych" - pobierz.

© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie