Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Ubezpieczenie 2018/2019


  1. Tabela świadczeń - zakres ubezpieczenia obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019 - pobierz.
  2. Ogólne warunki ubezpieczenia /OWU EDU PLUS/ - pobierz.
  3. Sposoby zgłaszania zdarzeń - pobierz.
  4. Graficzna instrukcja internetowego zgłaszania szkody - pobierz.
  5. Druk zgłoszenia szkody dla zgłoszeń „papierowych" - pobierz.

© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie