Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Dokumenty


  1. Program wychowawczy Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie -pobierz
  2. Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie -pobierz
  3. Plan Pracy Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie -pobierz
  4. Regulamin Rady Rodziców -pobierz
  5. Program Rozwoju Szkoły -pobierz
© Copyright 2015 Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie