Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Dokumenty


  1. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie -pobierz
  2. Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie -pobierz
  3. Regulamin Rady Rodziców -pobierz
  4. Regulamin Rady Pedagogicznej -pobierz
  5. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie -pobierz
© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie