Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Nasze Sukcesy


Wyniki sprawdzianu w skali staninowej
Rok szkolny Szkoła Województwo Kraj
2006/2007 7 5 5
2007/2008 4 5 5
2008/2009 4 5 5
2009/2010 7 5 5
2010/2011 5 5 5
2011/2012 5 5 5
2012/2013 5 5 5
2013/2014 4 5 5


Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali staninowej roku 2015
Szkoła Gmina Województwo Kraj
Język polski 5 5 5 5
Historia i wos 5 5 4 5
Matematyka 6 6 5 5
Przedmioty przyrodnicze 4 4 5 5
Język angielski 5 5 5 5
Język niemiecki 8 - 5 5

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali staninowej roku 2014
Szkoła Gmina Województwo Kraj
Język polski 5 4 4 5
Historia i wos 5 5 5 5
Matematyka 6 5 5 5
Przedmioty przyrodnicze 5 4 5 5
Język angielski 5 5 5 5
Język niemiecki - - - -


Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali staninowej roku 2013
Szkoła Gmina Województwo Kraj
Język polski 5 4 5 5
Historia i wos 5 4 5 6
Matematyka 6 6 5 5
Przedmioty przyrodnicze 5 5 5 5
Język angielski 4 4 5 6
Język niemiecki 5 5 5 5


Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali staninowej roku 2012
Szkoła Gmina Województwo Kraj
Język polski 4 3 5 5
Historia i wos 3 3 5 5
Matematyka 5 4 5 5
Przedmioty przyrodnicze 3 3 5 5
Język angielski 5 3 5 6
Język niemiecki 4 3 5 5


Wyniki egzaminu - część humanistyczna - w skali staninowej
Rok szkolny Szkoła Województwo Kraj
2006/2007 3 5 5
2007/2008 4 5 5
2008/2009 5 5 5
2009/2010 5 3 4
2010/2011 4 5 5


Wyniki egzaminu - część matematyczno - przyrodnicza - w skali staninowej
Rok szkolny Szkoła Województwo Kraj
2006/2007 7 5 5
2007/2008 5 5 5
2008/2009 5 5 5
2009/2010 4 5 5
2010/2011 5 5 5


Wyniki sprawdzianu klasy VI
Rok Wynik uczniów SP w Wojnowie Średnia gminy Średnia powiatu Średnia województwa Średnia kraju
2007 28,52 24,60 25,82 25,95 26,57
2008 23,95 23,95 25,12 25,35 25,77
2009 20,79 20,59 22,05 22,17 22,64
2010 27,00 22,81 24,41 24,07 24,56
2011 24,33 22,93 25,26 24,94 25,27
2012 21,50 21,94 22,43 22,14 22,75
2013 23,66 22,71 24,39 23,60 24,03
2014 23,35 24,62 25,80 25,02 25,82

Wyniki egzaminu gimnazjalnego (%)
Rok Część egzaminu Wynik uczniów Gimnazjum w Wojnowie Średnia gminy Średnia powiatu Średnia województwa Średnia kraju
2015 Język polski 59 60 61 62 64
Histroria i wos 61,6 63 64 60 62
Matematyka 48,750 49 47 48
Przedmioty przyrodnicze 44,8 46 50 48 50
J. angielski- p.podstawowy 62,1 61 67 63 67
J. angielski- p.rozszerzony 40,4 37 46 44 48
J. niemiecki- p.podstawowy 71,5 71 53 53 57
2014 Język polski 65,8 62,9 64,7 64,6 68,0
Histroria i wos 58,2 56,7 58,1 57,8 59,0
Matematyka 48,247,2 46,7 45,0 47,0
Przedmioty przyrodnicze 50,4 48,0 50,2 50,0 52,0
J. angielski- p.podstawowy 66,4 61,4 65,2 64,0 67,0
J. angielski- p.rozszerzony 46,1 37,8 42,4 42,0 46,0
J. niemiecki- p.podstawowy - - - - -
2013 Język polski 60,9 58,3 59,8 61 62
Histroria i wos 56,2 54,9 57,0 56 58
Matematyka 52,449,3 46,7 46 48
Przedmioty przyrodnicze 58,7 56,6 58,0 57 59
J. angielski- p.podstawowy 56,8 53,1 60,9 60 63
J. angielski- p.rozszerzony 37,9 31,9 40,5 43 45
J. niemiecki- p.podstawowy 59,059,0 57,5 55 58
2012 Język polski 59,5 58,7 63,2 64,1 65%
Histroria i wos 51,9 53,7 58,1 59,2 61%
Matematyka 45,0 43,1 44,4 46,0 47%
Przedmioty przyrodnicze 43,9 44,0 48,0 48,6 50%
J. angielski- p.podstawowy 58,3 51,4 59,9 60,0 63%
J. niemiecki- p.podstawowy 49,0 47,0 54,0 53,6 57%

Wyniki sprawdzianu (%)
Rok Część egzaminu Wynik uczniów SP w Wojnowie Średnia gminy Średnia powiatu Średnia województwa Średnia kraju
2015 Język polski 65 67 71 70 73
Matematyka 58 55 59 58 61
Język angielski 7376 78 75 78


Wyniki egzaminu gimnazjalnego
Rok Część egzaminu Wynik uczniów Gimnazjum w Wojnowie Średnia gminy Średnia powiatu Średnia województwa Średnia kraju
2007 humanistyczna 27,97 29,71 29,21 30,25 31,48
matematyczno-przyrodnicza 27,41 26,21 24,17 24,51 25,31
2008 humanistyczna 24,98 27,45 29,94 29,56 30,75
matematyczno-przyrodnicza 25,51 25,54 25,91 26,04 27,07
2009 humanistyczna 30,69 29,76 30,71 31,00 31,67
matematyczno-przyrodnicza 25,06 25,39 24,42 25,14 26,03
2010 humanistyczna 30,63 29,42 28,65 29,29 30,34
matematyczno-przyrodnicza 27,06 24,78 23,45 23,33 23,90
Język angielski 31,20 26,25 28,38 28,65 29,88
2011 humanistyczna 20,63 21,28 23,68 24,26 25,31
matematyczno-przyrodnicza 20,24 21,66 22,25 22,65 23,63
Język angielski 25,80 25,85 26,67 28,28© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie