Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Terminy zebrań


13.09.2018 - Zebrania informacyjne z rodzicami

06.11.2018 - Dzień otwarty dla rodziców

04.12.2018 - Zebrania informacyjne z rodzicami

10.01.2019 - Wywiadówka okresowa

05.03.2019 - Dzień otwarty dla rodziców

09.04.2019 - Dzień otwarty dla rodziców

14.05.2019 - Zebrania informacyjne z rodzicami

Zebrania w klasach 1-3 szkoły podstawowej rozpoczynają się o godzinie 16:30,
w klasach 4-7 szkoły podstawowej rozpoczynają się o godzinie 17:30,
a w klasie 8 i klasach gimnazjalnych o godz. 18:00.

Drzwi otwarte odbywają się w godzinach od 17:00 do 18:30.

Zebrania Rady Rodziców o godz. 18.00 w sali 106.


© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie