Logo

Zespół Szkół

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Terminy zebrań


06.09.2016 - Zebrania informacyjne z rodzicami

04.10.2016 - Dzień otwarty dla rodziców

08.11.2016 - Dzień otwarty dla rodziców

13.12.2016 - Zebrania informacyjne z rodzicami

26.01.2017 - Wywiadówka okresowa

07.03.2017 - Dzień otwarty dla rodziców

25.04.2017 - Zebrania informacyjne z rodzicami

30.05.2017 - Dzień otwarty dla rodzicówZebrania w klasach 1-3 szkoły podstawowej rozpoczynają się o godzinie 16.30,
w klasach 4-6 szkoły podstawowej rozpoczynają się o godzinie 17.00,
a w klasach gimnazjalnych o godz. 18.00.

Drzwi otwarte odbywają się w godzinach od 17:00 do 18:30.

Zebrania Rady Rodziców o godz. 18.00 w sali 106.


ZASTĘPSTWA

SprawdźKUL

KUL

M@sz Wi@domość

PROGRAMY
© Copyright 2015 Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie