Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Terminy zebrań


19.09.2017 - Zebrania informacyjne z rodzicami

07.11.2017 - Dzień otwarty dla rodziców

12.12.2017 - Zebrania informacyjne z rodzicami

09.01.2018 - Dzień otwarty dla rodziców

25.01.2018 - Wywiadówka okresowa

24.04.2018 - Zebrania informacyjne z rodzicami

05.06.2018 - Dzień otwarty dla rodziców

Zebrania w klasach 1-3 szkoły podstawowej rozpoczynają się o godzinie 16.30,
w klasach 4-7 szkoły podstawowej rozpoczynają się o godzinie 17.00,
a w klasach gimnazjalnych o godz. 18.00.

Drzwi otwarte odbywają się w godzinach od 17:00 do 18:30.

Zebrania Rady Rodziców o godz. 18.00 w sali 106.


© Copyright 2015 Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie