Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Terminy zebrań

 

06.09.2022 r. - Zebrania z rodzicami

08.11. 2022 r. - Dzień otwarty dla rodziców

13.12. 2022 r. - Zebrania z rodzicami, informacja o przewidywanych stopniach ndst

26.01.2023 r. - Wywiadówka okresowa

14.03.2023 r. - Dzień otwarty dla rodziców

09.05.2023 r. - Zebrania z rodzicami, informacja o przewidywanych stopniach ndst

 

Zebrania w klasach 1-3 rozpoczynają się o godz. 17:00.

Zebrania w klasach 4-8 rozpoczynają się o godz. 18:00.

Drzwi otwarte od godziny 17:00 do 18:30.